فرصت ویژه ، تخفیف ویژه

اپتیک

این سیستم در آخرین مرحله تولید نخ شانل به کار گرفته می شود و صحت نخ تولیدی را از لحاظ میزان پرز و نمره نخ مورد بررسی قرا می دهد. این دستگاه به بهره گیری از قطعات پیشرفته نوری Optical و پردازش دیجیتال، حساسیت به نور محیط را حذف می کند.

توضیحات تکمیلی

نخ شانل در تولید محصولات مختلفی چون انواع پارچه های پرده ای و مبلی، تولید البسه، فرش و روفرشی و … کاربرد دارد. نخ شانل معمولا از یک مغزی فیلامنت و پرزهای شانل اکرلیک و پلی استر تشکیل شده است. در طول روند تولید این نخ ممکن است در بعضی مقاطع به دلایل گوناگونی نخ فاقد پرز باشد و اصطلاحاً نخ کچل باشد که به عنوان خطا در تولید محسوب می گردد. همچنین تغییر ضخامت پرز نخ یا کاهش تراکم پرزها نیز به عنوان خطا در تولید محسوب شده و کیفیت نخ تولیدی را کاهش می دهد. طول کچلی قابل چشم پوشی در موارد مختلف کاربرد این نخ متفاوت بوده و انتظار می رود تا نخ فاقد هرگونه خطایی در تولید باشد. بدین منظور در این طرح، دستگاه اپتیک کنترل کیفیت نخ شانل برای بررسی کیفیت و تشخیص عیوب نخ شانل ساخته شده است. دستگاه کنترل کیفیت نخ شانل در آخرین مرحله تولید نخ شانل به کار گرفته می شود و سلامت نخ تولیدی را از لحاظ میزان پرز و کیفیت مورد بررسی قرار می دهد. این دستگاه با بهره گیری از قطعات پیشرفته اپتیک و پردازش دیجیتال، از نخ با سرعت 3متر بر ثانیه و 1000 بار در ثانیه نمونه برداری می نماید. محصول این طرح قابلیت نصب بر روی انواع دستگاه های شل پیچ را دارا می باشد. هر واحد اپتیک از یک پردازنده با سرعت بالا جهت پردازش بهره می برد و با استفاده از تکنیک های تشخیص خطا مبتنی بر فیلترهای بالاگذر و پایین گذر سلامت یا موارد خطا در نخ را تشخیص و با سیستم قطع کننده نخ قطع می شود.

ویژگی های اپتیک

  •  تشخیص چهار نوع خطای نخ شانل
  •  کاملا اتوماتیک و بدون نیاز به تنظیم نمره نخ
  •  قابلیت تنظیم طول کچلی مجاز
  •  عدم حساسیت به نور محیط
  •  قابلیت فرمان به نازل تمیز کننده
  •  قابلیت توقف دستگاه در صورت هر گونه خرا‌بی نخ یا واحد