اینورتر Inverter

 

یک اینورتر می تواند جریان مستقیم را به جریان متناوب تبدیل کند. می توان فرکانس، ولتاژ و توان تولیدی اینورتر را به مقادیر دلخواه تنظیم کرد. خروجی اینورتر یک موج مربعی است که می توان با استفاده از فیلتر آن‌را به موج سینوسی تبدیل کرد. بدون اینورتر تحقق خودروهای برقی امروزی غیرممکن بود. دلیل نامگذاری اینورتر (معکوس گر) این است که دستگاه عمل عکس مبدل متداول برق AC به DC را انجام می دهد. کاربرد دیگر اینورترها ( با درایو AC) کنترل سرعت موتور AC سه فاز است بدون آنکه قدرت و گشتاور موتور کاهش یابد. اینورتر آتی با هدف کیفیت بالا و قیمت مناسب طراحی شده است.

ویژگی ها

  • تنظیم سرعت موتور (کنترل دور)
  • تغییر جهت چرخش موتور بدون نیاز به کنتاکتور
  • روشن و خاموش کردن موتور بدون نیاز به قطع و وصل برق اصلی
  • کاهش ضربه های مکانیکی و در نتیجه افزایش طول عمر مفید قسمت های مکانیکی
  • جلوگیری از آسیب دیدن موتور در مقابل افزایش ولتاژ
  • حذف اضافه جریان (Over Current) راه اندازی موتور